Fidi erbjuder konsulttjänster inom följande områden.

karta

Brottsanalys


Fidi AB arbetar med kunder som redan drabbats av komplexa internetrelaterade bedrägerier, där kunden inte förstår hur de gått till. Brott man inte förstår, kan man inte skydda sig mot och hotar då att vålla verksamheten fortsatt skada. Fidi AB anlitas för att analysera och kartlägga brotten, hitta svagheterna och ge rekommendationer av åtgärder.

Omvärldsbevakning


Att förstå brottets olika delar och vilka roller som fysiska och juridiska personer har i samma kedja, är oftast helt avgörande. Därför monitorerar vi trender, händelseutvecklingar och förändringar av ovan, i Sverige och relevanta delar i världen.

Brottsprevention


Genom kunskap från många års analyser, har detaljer och unika kännetecken mejslats ut, för såväl brottstrender och tillvägagångssätt, som för kriminella grupperingar, ända ner på individnivå. Kunskapen förhindrar brott!

Föreläsning


Anpassad föreläsning kring sårbarheter ni kan drabbas av.


Internetrelaterade brott


Det finns idag ingen brottskategori som vuxit så kraftigt som bedrägerier och då i synnerhet internetrelaterade bedrägerier.
Men i nästan 9 av 10 anmälda bedrägerier, så är det konsumenter som bedragits. Anledningen till det är att drabbade företag mycket sällan anmäler brotten varierar såklart. Men oavsett anledning, så har dessa bedrägerier tendens att gömmas och glömmas bort av drabbade företag, utan att händelsen utreds. Vilket gör företaget sårbart för att drabbas igen på samma eller snarlikt vis. - Så behöver det inte vara!OSINT-tjänster & Brottsutredningar

OSINT och subversion är ledord för FIDI som har verktyg, förståelse och kunskap att genomföra omfattande utredningar.
Och med vår expertkunskap inom svensk internetrelaterad seriebrottslighet, hittar vi ofta avgörande relationer som AML- och Fraudavdelningar ofta inte gör.


Expertföretag inom brottsanalys och prevention


Utredning och analys kring vad som skett, hur det kunnat ske, vem som ligger bakom och hur ni förebygger att det inte kan ske igen.
Varje händelseförlopp analyseras ingående för att säkerställa tillvägagångssätt, parter, förluster/skada, sår- och svagheter eller eventuella intrång.
Utifrån analysen skapas en triage för att stoppa, minimera och förhindra fortsatt skada.
Triage ligger sedan som beställarens underlag som styr omfattningen på utredning och kartläggning. Vi anlitas för utredningar av såväl B2B som offentlig-privata partnerskap. Samtliga uppdrag av känslig karaktär, sker under sträng sekretess.

576
90 %
90 %
100 % risk

Anmälningar


576 bedrägerier anmäldes per dag under 2020.

Endast 6% (ca 35 bedrägerianmälningar per dag) personuppklarades.

Alltmedan 182 bedrägerianmälningar direktavskrevs varje dag under 2020.

Utmaning


Mellan 85-90% av alla bedrägerier som genomförs mot företag och Stat & Kommun, sker genom att använda företag som brottsverktyg.

Det går inte att polisanmäla ett företag (Juridisk person) såvida du inte har starka belägg för egentlig företrädare eller gärningsman som utfört bedrägeriet.

Tystnadskultur


I mellan 85-90% av alla bedrägerianmälningar till Polisen, så är det konsumenter som är målsägare.

Det innebär att de flesta bedrägerier som företag, Stat & Kommun drabbas av inte anmäls till Polisen.

Anledningarna till det torde variera, men inkludera "tystnadskultur", men till stor del även brist på analys och kartläggning till vad som skett och vem förövaren är.

Risk och lösning


Om ett drabbat företag/myndighet/kommun inte analyserar och utreder vad som skett i en inträffad incident.
Då finns då ingen möjlighet att åtgärda sår- och svagheter.

Vilket i sin tur får till följd att företaget är 100 % sårbart för ytterligare attacker (samma eller snarlika).

- Det är vad Fidi är experter på; att analysera och utreda internetrelaterade brott
Självklart sker det under NDA, när känsliga uppgifter behandlas!

Problembild, sett till förluster (2020)